Home

Vad är SPP Fonder

Startsida SPP Fonder sppfonder

SPP Fonders fokus är att skapa bra avkastning till låga avgifter genom enkla & tydliga, prisvärda och hållbara fondprodukter SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. Tillsammans med vårt moderbolag Storebrand är vi pionjärer inom hållbar kapitalförvaltning och alla våra fonder förvaltas med höga hållbarhetskrav i syfte att skapa mesta möjliga värde för våra sparare En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs gemensamt av flera sparare. När du sätter in pengar i fonden köper du andelar i den. Förenklat kan vi säga att du får en liten del av varje värdepapper som finns i fonden. Varje andel i fonden är lika stor SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av Storebrand ASA. Kapitalförvaltning behöver varken vara krånglig eller dyrt. Vi tror på enkelhet och fokuserar på tre saker. Enkelt; Värde för pengarna; Hållbarhe

På spp.se, i fondlistan, hittar du respektive fonds faktablad. Alla fonder i fondlistan tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som rör miljö, sociala frågor och affärsetik. Hållbarhetsstrategin för SPPs egna fonder bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se spp.se/hallbarhe Fonder som integrerar hållbarhet både ur ett miljö, socialt och bolagsstyrningsperspektiv och undviker att investera i bolag som på grund av att bolagets verksamhet inte är förenlig med internationella normer och konventioner eller är verksamma i vissa branscher eller verksamhets Traditionell försäkring innebär att det är vi som ansvarar för placering och förvaltning av försäkringskapitalet. Den pension du får består av en fast del som SPP garanterar och en rörlig del som är beroende av tillväxten på ditt sparande. Den rörliga delen kallas för återbäring och kan både öka och minska i värde Halvdag Svenska räntor: SPP Generation 40-tal, SPP Generation 50-tal, SPP FRN Företagsobligationsfond, SPP Grön Obligationsfond, SPP High Yield Företagsobligation, SPP Korträntefond, SPP Obligationsfond. Helgdag Emerging Markets: SPP Emerging Markets, SPP Emerging Markets Plus. Helgdag Japan: SPP Aktiefond Japan SPP Pension & Försäkring - ett svenskt försäkringsbolag bildat genom en sammanslagning av SPP Livförsäkring och SPP Liv Fondförsäkring 2015 Se även [ redigera | redigera wikitext ] Alecta - ett tjänstepensionsföretag, den kvarvarande delen av Svenska Personal-Pensionskassan efter försäljningen till Handelsbanken 200

Om oss SPP Fonder sppfonder

Hållbarhetsfokus gör SPP till årets vinnare

SPP Aktiefond Sverige är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 80-110 bolag fördelade på många olika branscher Sammanfattningsvis innebär för en fond därmed att ju högre standardavvikelse desto högre risk och ju lägre standardavvikelse desto lägre risk. Vanligtvis ser man till exempel en högre standardavvikelse i en aktiefond än i en räntefond. Fondens risk presenteras i en skal från 1 till 7, där 7 är högst risk hej jag undra vad ni vet om denna jag bytte tydligen till denna SPP Global Multifactor. SPP Global Multifactor Plus är faktorfond som i sina placeringar använder en modellbaserad förvaltningsstrategi. ok skall kolla på den är den fonden bra långsiktigt eller har du ett bra paket med fonder Förmånstagare - vad är det? Förmånstagare är den eller de som har rätt att få pengar utbetalda när du dör, om du har ett efterlevandeskydd. Har du inte angett något annat är det i regel make/maka, sambo, registrerad partner eller barn. Du kan se ditt förmånstagarförordnande genom att logga in på spp.se

Om du är en av alla cirka 2,4 miljoner privatanställda tjänstemän som har kollektivavtal på jobbet, och omfattas av ITP 1 eller ITPK, så placeras dina pengar i en traditionell förvaltning som heter ITP-Alecta Optimal Pension, om du inte gör något val. Detta är alltså ditt ickevalsalternativ. Fonden förvaltas av pensionsbolaget. Här är strategin bakom framgångsrika faktorfonden. En faktorfond ger en blandning av aktiv förvaltning och metodisk indexförvaltning. Här berättar Andreas Poole, som förvaltar prisbelönta Storebrand Global Multifaktor, om konceptet. Faktorfonder, även kallade smart beta-fonder bygger på faktortekniker, som grundar sig på forskning.

SPP Aktiefond Global är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader. Fonden placerar normalt i cirka 1 800 - 2 300 bolag fördelade på många branscher och länder Fonder har olika riskprofiler beroende på vad de investerar i. Fonder som investerar i mer volatila (prisföränderliga) värdepapper får oftast en högre risk medan fonder som investerar i mer stabila värdepapper får en lägre riskprofil SPP ligger i tiden med hållbara och billiga fonder. Dessutom hela deras utbud fossilfritt, sä ger Privata Affärers chefredaktör Per Hammarlund. Motivering för Årets Fondbolag 201 SPP: Hållbart genomsyrar alla fonder. SPP hamnar ofta i topp av listor över fonders hållbarhet, senast i april då Söderberg & Partners granskade hållbarheten hos de svenska fondförsäkringsbolagen. Men vad är det egentligen som SPP, och moderbolaget Storebrand, gör bättre än andra?Text: Åsa Berner SPP Global Solutions har tagit en ny riktning - investerar i lösningarna på världens hållbarhetsutmaningar. SPP Global Solutions, tidigare SPP Global Topp 100, utnämndes nyligen till den mest hållbara globalfonden av Morningstar. Hårt arbete och stor analytisk kompetens hos SPP:s analysteam ligger bakom framgången

Mer om fondkonto SPP spp

SPP erbjuder dig prisvärda och hållbara spar- och tjänstepensionslösningar. Vi brinner för att göra tjänstepension enkelt för både privatpersoner och företag. Tjänstepensionslösningar för företag och privatpersoner | spp.s SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de globala aktiemarknaderna inkl. tillväxtmarknader. Fonden investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar ITP1 är helt premiebestämt. Avtalet ger dig som anställd en öronmärkt sparande på 4,5% av din lön upp till lönedelar om 7,5 inkomstbasbelopp och 30% av lönedelar över det. Hälften av sparandet måste tyvärr sparas i traditionell försäkring medan andra hälften är valfri mellan traditionell försäkring och fondförsäkring Vad är miljövänliga fonder? När man först hör begreppet hållbart sparande kan man lätt tro att det endast rör sig om fonder vars investeringar sker i förnybar energi eller på andra sätt gör miljöinriktade val. Det är inte helt fel, men begreppet är bredare än så då hållbarhet även kan ta in aspekter som påverkar samhällsutvecklingen och andra känsliga områden Genom SPP Sverige Plus har man skapat en fond som tar hållbara och indexnära fonder till en ny nivå. Fossilfria indexnära fonder kombinerar det bästa av två världar För att möta en växande efterfrågan på hållbara fonder lanserar SPP nu en ny typ av aktiefond

Storebrand - SPP Fonder sppfonder

 1. Brummer & Partners och SPP har inlett ett långsiktigt samarbete som effektiviserar Premiebetalningen kan placeras i en penningmarknadsfond i väntan på att de fonder som valts av 13.1.1 Försäkringstagare kan välja att erlägga en högre eller lägre premie än vad som avtalats. SPP kommer att förtydliga att.
 2. krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 1 (2) SPP Sverige Plus A ISIN kod: SE0008964407 SPP Fonder AB Org. nr: 556397-8922 Ett dotterbolag till Storebrand Asset Management A
 3. Fossilfri faktorfond med bevisad framgångsrik strategi. I höstas lanserades SPP Global Multifactor Plus - en svensk version av Storebrand Global Multifactor. Faktorfonden, som är både hållbar och fossilfri, förväntas ge meravkastning över tid genom investeringar i fyra väldokumenterade faktorer
 4. eringen
 5. SPP Fonder arbetar med aktivt ägarskap i hållbarhetsarbetet. Men det krävs tålamod då förändring tar tid. I Sverige har vi en kundgrupp som inte riktigt har det tålamodet. Många av våra kunder har dessutom väl utvecklade klimatplaner och inskrivet i sina placeringsmandat vad de kan vara investerade i

Man vet vad man får hos SPP Fonder. Klimatsmarta och hållbara fonder till ett bra pris! OM ÅRETS FOND Årets Fond, har delats ut sedan 2003 och är den största oberoende fondutmärkelsen i Sverige. Juryn gör bland annat en bedömning utifrån avkastning och risk under 2019 samt tre år tillbaka SPP Global Solutions har tagit en ny riktning - investerar i lösningarna på världens hållbarhetsutmaningar. SPP Global Solutions, tidigare SPP Global Topp 100, utnämndes nyligen till den mest hållbara globalfonden av Morningstar. Hårt arbete och stor analytisk kompetens hos SPP:s analysteam ligger bakom framgången Ansökan hos Finansinspektionen: SPP Fonder startar etisk fond och Nasdaqfond SPP Fonder ansöker om att få starta ytterligare två aktieindexfonder: SPP Aktieindexfond Global Etisk och SPP Aktieindexfond Nasdaq 100. De båda fonderna kommer att ingå i SPP Fonders ordinarie utbud och kommer att finnas som alternativ i PPM-valet För att göra det lite lättare i ditt val har jag valt ut vad jag anser är de 12 bästa blandfonderna för 2020. I listan nedan kan du se att den bästa blandfonden just nu är Danske Invest Horisont Försiktig SA. Det är inte helt lätt att hitta rätt bland alla de drygt hundra fonderna som finns i Sverige

Pension spp.s

Redan kund sppfonder

SPP Fonder utsågs till Årets fondbolag av Privata Affärer. Posted on januari 30, 2020 by Gunnar Loxdal - Allmänt. SPP Fonder har av tidningen Privata Affärer utsetts till Årets Fondbolag 2019. Så här lyder motiveringen från Privata Affärer: Man vet vad man får hos SPP Fonder. Klimatsmarta och hållbara fonder till ett bra pris Idag lanserar SPP Fonder en ny kvalitetsmärkning för hållbara investeringar. Hållbarhetsprofilens syfte är att förenkla för konsumenten att göra smarta och hållbara fondval. Initiativet kommer primärt från SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar, men har utarbetats i samarbete med ett antal stora investerare På allabolag.se hittar du företagsinformation om SPP. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation Vad är viktigt att kolla SPP Aktiefond USA och - När man väljer fond tycker jag inte att man ska lyssna blint på andras råd av fonder. Se till att du förstår vad du är.

SPP Aktiefond Sverige är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 80-110 bolag fördelade på många olika branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som. SPP aktiefond USA är en indexnära fond som försöker efterlikna den amerikanska aktiemarknaden. Fondens största innehav är Apple som utgör drygt 5% av fondens innehav. I den här texten kommer vi titta närmare på avgiften, hur bra fonden har presterat mot liknande fonder och vart du enklast kan handla fonden. Fonden går att handla i [

Allt om tjänstepension Välj rätt pensionsbolag spp

Handelskalender - SPP Fonder sppfonder

Många funderar kring vad man ska ha för olika typer utav fonder i sin fondportfölj. Jag kommer säga det rakt ut, jag investerar bara i aktiefonder . Enligt mig finns det ingen vits att investera sina pengar i en räntefond just nu när vi har så pass låga räntor, jag vet att många kanske inte håller med mig här men jag tycker inte det då det är på tok för hög ri sk Diskussion och forum - följ diskussionerna i SPP Korträntefond på Shareville

SPP (olika betydelser) - Wikipedi

SPP marknadsför sina hållbara fonder med påkostad tv-reklam där bilköer och bekämpningsmedel ställs mot fågelkvitter och smarta energilösningar. Men bakom fonderna döljer sig miljöbovar, förbjudna vapen och brott mot de mänskliga rättigheterna, visar Dagens ETC:s granskning Vad bör jag välja? P.S. David Sjöberg är en mycket klok person som har varit med och gjort denna sida! D.S. SVAR: Tack för bra fråga. Det är 50% fondförsäkring i SPP Ett Val Att investera i aktier är att köpa aktier/fonder och sedan äga dem. Att spela på aktier är att köpa och sälja aktier för att man tror.

Hållbara fonder - vad ska man välja? Det finns gott om hållbara fonder, men det kan vara svårt som småsparare att veta vad det egentligen betyder att fonden är hållbar. Det finns inte heller någon garanti för att de verkligen är bättre än andra fonder som inte beskrivna som hållbara Vad är indexfonder? En indexfond är en passivt förvaltad aktiefond som följer ett förutbestämt aktieindex.. Att fonden är passivt förvaltad innebär att det mesta av förvaltningen - det vill säja köp och sälj - sker per automatik.. Detta är möjligt eftersom hela syftet med en indexfond är att den ska följa ett förutbestämt index Vi vill informera dig om att SPP kommer att sammanlägga SPP Aktiefond Sverige Aktiv och SPP Aktiefond Sverige, den 21 mars 2014 genom att SPP Aktiefond Sverige Aktiv går upp i SPP Aktiefond Sverige. I bifogade informationsblad och faktablad från SPP Fonder AB kan du som andelsägare läsa mer om detaljerna kring förändringarna En fond är en korg med värdepapper (aktier och räntor) som ägs av spararna i fonden. När du sparar i en fond köper du andelar i fonden, och blir så kallad andelsägare. Om fonden till exempel innehåller tjugo aktier kommer du indirekt att bli ägare i alla de tjugo bolagen. Alla som köper andelar i en fond äger fonden gemensamt Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver. Fondens startår: 1998-12-30 Fondens Bolag: SPP Fonder AB FondStorlek: 9710,76 milj SEK. Utveckling 2021

SPP Fonder AB Info & Löner Bolagsfakt

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation Våra fonder. Våra. fonder. Vi erbjuder produkter för både privatpersoner, företag och institutioner. Vi erbjuder allt från nischade, aktivt förvaltade fonder till prisvärda passivt förvaltade alternativ. Se våra fonder och kurser och kolla in vår fondlista. Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar.

SPP - Brummer & Partner

Välj fonder - Du kan sortera efter till exempel räntefonder, aktiefonder eller blandfonder. Du kan också välja mellan index- och aktiv förvaltning eller sortera på fonder med hållbarhetsinriktning. Sök fond - sök efter en särskild fond, om du känner till namnet Fonder har olika risk beroende på vad de investerar i. Högre risk ger oftast chans till högre avkastning men har också större sannolikhet att sjunka i värde. Opti finns från Opti 1-9 samt med 100% aktier vilket innebär högst risk och därmed också högst potentiell avkastning SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. Vi brinner för att göra tjänstepension enkelt och hjälpa dig skapa ett attraktivt förmånspaket för dina anställda. Oavsett om du behöver smarta digitala tjänster som sparar tid, skräddarsydd rådgivning för dig och dina anställda, eller en hållbar tjänstepension som hjälper dig att locka framtidens talanger. Last Updated on januari 3, 2021 by Håkan Samuelsson. En kort räntefond påverkas inte nämnvärt när räntan går upp, eftersom durationen på de skuldsedlar fonden investerar i är alldeles för kort. En långräntefond kan däremot sjunka mycket om räntan stiger. En korträntefond placerar i skuldsedlar utgivna av staten (Riksgälden) eller kommuner, samtliga med en maximal duration om. SPP, Stockholm. 4,345 likes · 67 talking about this · 515 were here. Välkommen till SPPs sida på Facebook! Här svarar vi på dina frågor vardagar mellan klockan 09.00-16.30

Det är enkelt, pengarna man har på ISK-kontot är skattade och klara, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP. Men fortfarande finns en massa pengar i fonder och placeringar utanför ISK, och många undrar nog vad man ska göra med sitt gamla sparande som ligger och skvalpar SAVR är den nya plattformen för att äga fonder. Vi upp till halverar fondavgiften på 1400 fonder. Handla fritt utan rådgivare SPP Fonder AB Org. nr: 556397-8922 Ett dotterbolag till Storebrand Asset Management AS Mål: Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt överträffa avkastningen på de marknader som fonden placerar på, definierad som fondens jämförelseindex. Placeringar: SPP Generation 80-tal är en hållbar, aktivt förvaltad blandfond SPP USA fond. SPP Aktiefond USA är en indexfond fond som försöker efterlikna utvecklingen på den amerikanska börsen. Totalt investerar fonden i 500-700 bolag i olika branscher. I vår topplista över bästa USA-fonder placerar sig denna fond på sjätte plats med +75% avkastning senaste 5 åren

Därför satsar SPP enbart på hållbara fonder Realtid

Spp tycker jag aktiefond ska så långt tillbaka i tiden det bara går, helst 10 år, se bild nedan. Global ni ser från bilden har de spp nästan identiskt. Där står det mer om fonderna, t. Fondfaktabladet hittar du hos t. global. Namnändring SPP Aktiefond Global Plus. Avanza om du global på spp. Sedan går jag till Morningstar Karl-Henrik Robèrt, professor vid Blekinge Institute of Technology, bedömer att det har skett stora framsteg på hållbarhetsområdet. Det uppger han under en presentation arrangerad av SPP Fonder. Äntligen går det att definiera både eko

2020-03-03 - Därför satsar SPP enbart på hållbara fonder

SPP Fonder AB - Org.nummer: 5563978922. Vid senaste bokslut 2019 hade företaget en omsättningsförändring på 0,1%. Fördelningen i styrelsen är 66,7 % män (2), 33,3 % kvinnor (1) . Ansvarig är Åsa Wallenberg 48 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat SPP Fonder skriver i sin marknadsrapport för september att den globala ekonomiska återhämtningen gör att man nu hämtat in hela pandemifallet. Makrotalen ska aldrig ha överraskat mer positivt än under de senaste månaderna. Fondbolaget bedömer marknadsutsikterna för sex olika tillgångsslag: svenska aktier (övervikt), globala aktier (övervikt), tillväxtmarknader (övervikt), svenska. Billiga fonder blir alltmer populära i takt med att alltfler sparare upptäcker den positiva effekt som en låg avgift har på avkastningen. Här listas några av marknadens just nu bästa fonder med låg avgift - i flera kategorier och med en efterföljande guide om sparande i lågprisfonder

Tips på 32 st av de bästa fonderna 2020 i olika fondkategorier och listor. Vi har sorterat ut vinnarna efter avkastning, avgift och betyg. Bra fonder jämför du här Fonder: Ny avgift för SPP-fonder. Publicerad 2001-06-29 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Logga in. Försäkringsbolaget SPP plockar bort HQ Fonder ur sitt sortiment. Nu har spararna sex veckor på sig att flytta sina tillgångar SPP Liv och SPP Fonder nu sålt. Publicerad 2001-02-13 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Logga in. * Att investera dina pengar i bra fonder innebär alltid en risk. Innehåller samarbetslänkar. Bästa fonderna 2021. Nedan ser du de 10 aktiefonder som har gått bäst från 2020 till 2021.. Datan är inhämtad från Avanza där den historiska avkastningen jämförs mellan datumen 2020-01-01 till 2021-01-05

Strategitest - PPM fonder. Du kan även testa diverse strategier på fonderna, vilket är en väldigt praktisk och användbart verktyg. För att titta på PPM fonder i Strategitest klickar du, likt som för Urval/sök , på flaggan uppe till vänster. Därefter väljer du PPM-fonder och väljer den lista du vill utföra dina tester på SPP Fonder har under flera år systematiskt adresserat klimatfrågan från olika perspektiv och successivt minskat Co2-exponeringen i samtliga aktie- och ränteinvesteringar. Nu tas ytterligare krafttag och bolag med fossil verksamhet exkluderas från samtliga fonder. - Vi måste inse att alla bolag inte kommer att vara en del av framtiden Sett till avkastning så dominerades listan över bästa indexfonderna 2020 av svenska indexfonder med stor exponering mot småbolag och Norden. Observera att listan här nedanför är bästa indexfonderna mellan 19 januari 2020 till 19 januari 2021. Använd gärna länkarna som leder dig till respektive fondsida hos Avanza bank. Bästa.

Vad är livskvalité?: Samma avgift för likvärdig fond

Passiva fonder är alltså indexfonder som följer ett visst börsindex, och som förvaltas passivt med målet att replikera utvecklingen för det indexet. Aktiva fonder är aktiefonder som förvaltas aktivt av ett team analytiker och professionella fondförvaltare, med målsättningen att prestera bättre än index Fonder är en investering i flera olika värdepapper. De vanligaste formerna av fonder är aktiefonder och räntefonder. En aktiefond ger dig innehav i flera olika aktier. En aktiefond måste innehålla minst 16 olika innehav för att få kallas en fond. Vissa fonder, t.ex. många globalfonder, har innehav i så många som 1500 bolag SPP, Stockholm. 4 344 gillar · 64 pratar om detta · 515 har varit här. Välkommen till SPPs sida på Facebook! Här svarar vi på dina frågor vardagar mellan klockan 09.00-16.30 I fondlistan finns över 500 fonder från olika fondbolag. Hitta fonder som passar dig för till exempel avtalspension, kapitalförsäkring eller hållbara fonder SPP utökar sitt fondsortiment med 15 fonder Den 4 oktober utökar SPP sitt fondsortiment från 2

 • Pensioenfondsen Nederland.
 • Niobium price.
 • Stock checker.
 • MIKU EXPO Song list.
 • OptiMobile Avanza.
 • Coinbase Aktie bei Comdirect kaufen.
 • Lillsjövägen Almunge.
 • Höj och sänkbart skrivbord ikea.
 • NairaEx Facebook.
 • Enzyme wallet.
 • BTC aufladen.
 • FBK Strategies.
 • Istanbul Spel.
 • Doneeractie 81 jarige man opgelicht.
 • De afgeleide functie betekenis.
 • Free crypto signup.
 • Podcast Börse aktuell.
 • Connox Umage Asteria.
 • HFX trading.
 • Angel investors in Mumbai.
 • KappAhl AB.
 • Swedbank rådgivning sparande.
 • Hur funkar betalda enkäter.
 • DS Smith hr.
 • Lika löser lika Ne.
 • Inkomsten betekenis.
 • Trade Republic Knockout Zertifikate Erklärung.
 • Duschdraperi plast.
 • Ibra Kadabra meme.
 • Telenor Kanal 5.
 • Morningstar compare funds.
 • Ledger exchange Reddit.
 • Lubach voeding.
 • Is ethereum anonymous.
 • Maye Musk voeding.
 • How to invest in TaxBit.
 • Trezor Billfodl.
 • Ssb statistikkbanken.
 • Coin stock message Boards.
 • Celsius vs Voyager.
 • Wie is Sarah Puttemans.